skip to Main Content

Disclaimer

Over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst JKparketland BV ten aanzien van de website www.jkparketland.nl u op het volgende:

Eigendom van JKparketland:

De web-site en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van JKparketland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JKparketland BV. Deze toestemming is niet noodzakelijk voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen:

De op deze web-site getoonde informatie wordt door JKparketland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. JKparketland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Kwetsbaarheid melden:

JKparketland werkt er hard aan om haar systemen en web-site zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien u een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via: info@jkparketland.nl. Nadat een melding is doorgezet naar de verantwoordelijke specialist, sturen we u een ontvangstbevestiging. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken u daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke fix hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan u terug. Indien een melding daartoe aanleiding geeft kan een passende beloning volgen.

Hyperlinks:

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar web-sites buiten het domein van JKparketland, welke geen eigendom zijn van JKparketland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de web-site van JKparketland. Hoewel JKparketland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Back To Top